VÍDEO SOBRE LES ENERGIES
Autora: Júlia Plaja

El moviment i la vida depenen de l’energia. És necessària per tot el que
fem (cuinar, caminar, córrer, fer funcionar un ordinador, etc.). La principal
font d’energia és el sol, d’ell rebem llum i calor, però no sempre podem
utilitzar l’energia de forma natural, necessitem transformar-la. Aquesta
transformació la duen a terme els arbres i les plantes. La clorofil·la
transforma la llum en sucre i carboni. Llavors cada cop que ingerim
aliments al nostre cos, estem absorbint energia.
L’energia elèctrica, esta formada pels àtoms. Els àtoms són la cosa
més petita que hi pot haver. Estan formats per electrons ( càrrega - ) i
protons (càrrega + ). Els electrons són atrets per la càrrega positiva i aquet
moviment continu genera electricitat.
Maneres d’utilitzar energia: energia eòlica, llum solar, calor de la terra
(energia neta), turbines, bateries, imans, etc.
El petroli, el gas natural i el carbó, produeixen un residu molt negatiu
per l’atmosfera: el monòxid de carboni (CO2 ). A causa d’això es produeix
l’efecte hivernacle, que és molt dolent per l’escalfament global.

ESQUEMA PER L'ESTUDI DE LES ENERGIES
Autora: Treicy Rosales de 3rA

ESQUEMA ENERGIES