Chaimaa diu:
a) Les fonts d'energia són recursos materials i fenòmens naturals utilitzats per extreure energia útil per a les activitats humanes.
b)-Energia hidràulica: és una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua.
-Energia geotèrmica: és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la Terra com a resultat de la desintegració d'elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta i de l'energia solar absorbida per la capa terrestre. Aquesta energia renovable es manifesta per mitjà de processos geològics com ara volcans, guèisers que expulsen aigua calenta i aigües termals.
-Energia solar : és l'energia que prové del Sol en ones electromagnètiques. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable ja que l'energia rebuda del Sol no minva pel fet d'utilitzar-la. -Energia eòlica : és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes
-Energies dels mars i oceans :Els mars i els oceans són una font d'energia pràcticament inesgotable. L'aigua del mar emmagatzema energia tèrmica procedent de la radiació solar. Les ones i els corrents marins, provocats per la força del vent en incidir sobre la superfície de les aigües, juntament amb les marees, originen el moviment de grans masses d'aigua.
-Energies renovables : L'energia renovable es el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia util .
Tipus :
• - Energia hidràulica
•-Energia eòlica
• -Energia solar
-Energia geotèrmica
• -Energies dels mars i oceans
-Energies no renovables : Es consideren fonts d’energia no renovables les fonts d’energia que un cop exhaurides no es podran renovar.
•-Combustibles fòssils
•-Combustibles nuclears
•-Agra combustibles
c)Per que els utilitzem molt i els fem servir en tot.
d)bibliografia .En wikipedia i en pagines de energia
e) durant l’elaboració del treball he trobat les següents dificultats en les pagines webs i però hi pogut superar
Conclusió : Jo crec que l’energia es molt important per tothom , perquè si no hi ha energia tindríem molts de dificultats .