GRUPS ENERGIES 3r D

Sergi diu:
L'energia és una magnitud física que és un atribut present a qualsevol sistema físic i que es pot manifestar en forma de treball útil, de calor, de llum o altres maneres.
 • Tipus d'energies:
  • Energia cinètica: És la que posseeix un cos per raó del seu moviment.
  • Energia potencial: És la capacitat o potencialitat d'un cos per a tenir energia en altres circumstàncies com, per exemple posant-se en moviment o movent-se a més velocitat, pel trencament o formació d'un enllaç químic, etc.
  • Energia química interna: L'energia que té una molècula per la seva estructura i l'estat dels àtoms que la componen.
  • Energia elèctrica: És un tipus d'energia potencial relacionat amb la posició d'una càrrega elèctrica en un camp elèctric.

Energia renovable:
L'energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil. Teòricament són inesgotables, ja que majoritàriament provenen de l'energia del sol.
 • Les energies renovables són:
 1. Energia hidràulica: L'energia que es produeix a partir del moviment de l'aigua.
 2. Energia eòlica: L'energia que es produeix a partir del moviment del vent.
 3. Energia solar: L'energia que es produeix a partir del Sol.
 4. Energia geotèrmica: L'energia que es produeix a partir de la calor.
 5. Energia dels mars i oceans: L'energia que es produeix a partir de les marees.

Energia NO renovable:
L'energia no renovable o energia exhaurible és aquella font d'energia que una vegada exhaurida no es podrà o serà molt costós i difícil tornar a ser conseguida.
 • Fonts d'energia NO renovables:
 1. Combustibles fòssils:Són acumulacions de restes d'éssers vius que van viure fa milions d'anys i es van fossilitzar formant carbó o hidrocarburs.
 2. Combustibles nuclears: Es tracta principalment d'urani, que pot ser natural o bé enriquit, és a dir urani al qual hom fa que la proporció d'isòtop radioactius sigui major.
 3. Agrocombustibles:
  qualsevol tipus de combustible que derivi directa o indirectament de l'agromassa (éssers vius procedents de ramaderia o conreu de qualsevol mena) o dels seus residus, com per exemple els residus sòlids urbans (les escombraries orgàniques domèstiques) o els fems humans o animals, posteriorment tractats industrialment.Montse diu: Les fonts d'energia son recursos utilitzats per que el esser huma tingui energia per viure diariament.

Georgina diu: L'energia és una magnitud física que és un atribut present a qualsevol sistema físic i que es pot manifestar en forma de treball útil, de calor, de llum o altres maneres.
Hi han 2 tipus d'energies:
1·Energia renovable: És el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil.

¨Tipus d'energies renovables:
- Energia hidràulica
-Energia eòlica
-Energia solar
-Energia geotèrmica
-Energies dels mars i oceans

Energia no renovable: És aquella font d'energia que una vegada exhaurida no es podrà lo serà molt costós i difícil tornar a ser aconseguida.

Tipus d'energies no renovables:

-Combustibles fòssils
-Combustibles nuclears
-AgrocombustiblesGrup Mireia, Montse, Ester i Sergy:
L'energia és allò que fa el món es mogui. Es presenta en multitud de formes: calor, llum, electricitat, etc. L'energia es pot transformar d'unes formes a altres. Les fonts d'energia son recursos utilitzats per que el esser humà tingui energia per viure diàriament.
L'energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil. I tenim varis tipus d'energies:
Energia hidràulica, Energia eòlica, Energia solar, Energia geotèrmica, Energies dels mars i oceans.
L' energia no renovable és aquella font d'energia que una vegada exhaurida no es podrà o serà molt costós i difícil tornar a ser aconseguida.
Combustibles fòssils, Combustibles nuclears i Agrocombustibles.
VIDEOS:
http://www.youtube.com/watch?v=qbYHJEF7FF0
http://www.youtube.com/watch?v=i6vgdr2wDaM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=njDoA2VFJmc


Recursos--

http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1191471789315_187118861_3759&partName=htmltext


http://www.xtec.cat/centres/b7002387/departaments/tecno/energies.pdf

http://www.slideshare.net/oscar46fcb/les-fonts-denergia

http://erenovable.com/energias-renovables/Rafa diu: les fonts d'energia son recursos materials i fenomens naturals útils per l'ésser humà. hi han energies:

-Renovables: son fonts d'energia a disposició del humans i que son útils i inesgotables, es regeneren naturalment( energia solar, eòlica, hidràulica, de les mares, geotèrmica , biomassa)

- No Renovables : son fonts d'energia que també estan a disposició del humans i que són útils però s'acaben i no es poden tornar a utilitzar, contaminen i pot produir accidents greus i perjudicials a la salut i als ecosistemes socials(Combustibles fòssils, combustibles nuclears)

- energies primaries: son recursos naturals per la producció d'energia( sol,ven,aigua..)

- energies secundaries: s'obtenen a partir de la transformació d'una energia primària ( electricitat, calor..)

trobo que es un tema important, que s'ha de tenir en compte a l'hora de utilitzar les energies renovables, perquè si fem un abús, com ens ha passat s'acaba i no es torna a regenera mai mes, així que hem de trobar possibles solucions a aquests casos.

recurs trobar a apunts classe.!

no he trobar res de difícil ja que es un tema que cada dia el trobem i que des de petits hem anat estudiant aquests cosses .

Grup: Rafa, Adri, Sebas, Jordi. diuen :

les fonts d'energia son recursos materials i fenomens naturals útils per l'ésser humà. hi han energies:

-Renovables: son fonts d'energia a disposició del humans i que son útils i inesgotables, es regeneren naturalment( energia solar, eòlica, hidràulica, de les mares, geotèrmica , biomassa)

- No Renovables : son fonts d'energia que també estan a disposició del humans i que són útils però s'acaben i no es poden tornar a utilitzar, contaminen i pot produir accidents greus i perjudicials a la salut i als ecosistemes socials(Combustibles fòssils, combustibles nuclears)

- energies primaries: son recursos naturals per la producció d'energia( sol,ven,aigua..)

- energies secundaries: s'obtenen a partir de la transformació d'una energia primària ( electricitat, calor..)


trobo que es un tema important, que s'ha de tenir en compte a l'hora de utilitzar les energies renovables, perquè si fem un abús, com ens ha passat s'acaba i no es torna a regenera mai mes, així que hem de trobar possibles solucions a aquests casos.

recurs trobar a apunts classe.!


no he trobar res de difícil ja que es un tema que cada dia el trobem i que des de petits hem anat estudiant aquests cosses

-RECURSOS- Pag. WEB!


Yahoo Respuestas - energias renovables

-http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061008211047AATZR5m


Energia renovable

-http://www.coac.net/mediambient/renovables/


Energia renovable

-http://www.itempro.eu/index.php?id=6&L=3Renovable Energy

-http://energy-solutions.es/areas-de-negocio/servicios-de-energia/energia-renovable- RECURSOS- Videos!


Energia renovable - tots-


- http://www.youtube.com/watch?v=j9S5eHtj7HI

- http://www.youtube.com/watch?v=a_fF8zue9Wk&feature=related

- http://www.youtube.com/watch?v=9nH82jB_LKk&feature=related

- http://www.youtube.com/watch?v=xVDeW074Ylo&feature=related

EL GRUP DE RAFA DIU:
El grup de Egzon, Ismael i Alberto diu:
Les energies son un conjunt de recursos naturals disponibles directa o indirectament per a la producció energética.

Les energies primàries son:
- Energia hidráulica: La font d'energia és l'aigua del riu
- Energia eólica: La font d'energia és el vent
- Energia solar: La font d'energia és el Sol
- Energia geotérmica: La font d'energia és l'escalfor de la terra
- Energia biomassa: La font d'energia és els elements orgánics
- Energia térmica: La font d'energia és la terra

Les energies secundàries son:
- Electricitat
- Combustibles fóssils
- Energia nuclear

Renovables i no renovables
No renovables
Actualment la major part de l'energia que consumim prové dels combustibles fóssils i de les centrals nuclears.

Aixó provoca:
1- Exhauriment de combustibles
2- Contaminació
3- Dependencia económica
4- Accidents greus per la salut humana i els ecosistemes en general

Renovables
Fonts d'energia a disposició dels humans i util. Inesgotables, regeneren naturalment igual o més rápida que consumim.

Les energies renovables son: Solar, eólica, hidráulica, de les marees, geotermica, biomassa.

Recursos:
Págines:
http://www.edu365.cat/eso/faqs/tecnologia/energies_renovables.htm

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.71a2158dbba416fdc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=62d1c02e25e2d110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=62d1c02e25e2d110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

http://www.xatakaciencia.com/fisica/energia

les pagines i els vídeos són trets de la màxima puntuació del públicGràcies !