PÀGINA DELS GRUPS DE LES ENERGIES DE 3r B

Said diu:

L'Energia és la força vital de la mare de societat. D’ella dependències la il·luminació d'Interiors i exteriors, el escalfament i refrigeració de Les nostres cases, el transport de persones i mercaderies, l'obtenció de preparació i la seva aliment, el funcionament de les fàbriques, etc...

Mercè diu: Es diu energies al conjunt de fonts d'energies que fem servir els humans per el dia a dia. Les energies es classifiqiuen segons:

 • RENOVABLES: son el tipus d'energia que son inesgotables com per exemple l'hidroelèctrica i la solar.
 • NO RENOVABLES: son el tipus d'energies que algun dia s'esgotaran i per tant a mesura que passa el temps cada vegada son més cares.

EL GRUP DE MERCÈ DIU:


Miriam diu: 
Les fonts són que creen energies tant renovables com no renovables.
Hi ha diferents tipus:
 • Renovables: són les energies que es poden reutilitzar.
 1. Energia hidràulica: es l'energia que es crea en els salts d'aigua.
 2. Energia eòlica: es l'energia que es crea gracies al vent.
 3. Energia solar: es l'energia que es crea amb els rajos del Sol.
 4. Energia geotèrmica: es l'energia que es crea amb l'escalfor de la Terra.
 5. Energia dels mars i oceans: es l'energia que es crea amb les mareas .
 • No renovables:
 1. gas: es un estat en que les partícules són tant petites que no adopten forma.
 2. petroli: es la barreja homogènia d'hidrocarburs.
 3. nuclear:
 4. carbó: es una roca sedimentari d'origen orgànic.
Albert diu:
Les energies és el mitjar amb que funciona el mon actual. Tenim dos tipus d'energies les renovables (Que no contaminen i que en teoria no s'esgotaran mai) i les no renovables (Que si que contaminen i si que s'esgotaran). Tipus d'energies renovable: solar, eòlica, hidràulica, mareomotriu, geotèrmica