APORTACIONS DEL GRUPS D'ENERGIES DE 3r A


Júlia Plaja diu:
RECURSOS SOBRE LES ENERGIES FASE 2.
4 pàgines web
En aquesta pàg. web s’entén molt bé el que són les energies:
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/index.html
En aquesta pàgina trobaràs tot el que vulguis saber sobre les energies:
http://www.enerclub.es/es/enerclubHome.do?action=viewCategory&idCategoryToShow=10000
Aquí tenim l’explicació dels diferents tipus d’energia de manera molt divertida:
http://agrega.educa.madrid.org/visualizar/es/es_2008070113_0320400/false
Què és l’energia?:
http://jaimevp.tripod.com/Electricidad/energi01.HTM

3 vídeos
http://blog.energy.gov/blog/2011/05/31/energy-101-daylighting
http://www.youtube.com/watch?v=zPVF0iilvfc
http://tu.tv/videos/energia-y-materia-oscura-1-2-el-univer

3 fotos
energia2.jpgenergia-rayos.jpgRenovables.jpg
Anca diu:
INTRODUCCIÓ

Les font d'energia: són recursos materials i fenòmens naturals utilitzats per extreure energia útil per a les activitats humanes.

TIPUS:
Energies primàries : Conjunt dels recursos naturals disponibles directament o indirectament per a la producció energètica.
Ex: -L'aigua-energia hidroelèctrica
-El vent-energia eòlica
-Els combustibles fòssils-petroli, carbó, gas natural...
Energies secundàries: és aquella que s’obté mitjançant transformacions complexes d’una font d’energia primària.
 • Electricitat
 • Energia nuclear.
 • Derivats del petroli.Energies RENOVABLES I NO RENOVABLES
NO RENOVABLES : Actualment la major part de l’energia que consumim prové dels combustibles fòssils (carbó petroli i gas) i de les centrals nuclears.
PROBLEMES:
 1. Exhauriment dels combustibles.
 2. Contaminació.
 3. Dependència econòmica.
 4. Accidents greus per a la salut humana i els ecosistemes en general.
RENOVABLES:
Conjunt de fonts d’energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil. Són inesgotables (provenen de sol).
 • Escalfor solar
 • Vent
 • Les marees...

TIPUS: E. Solar, E. Eòlica, E. Hidràulica, E. De les marees, E. Geotèrmica, E. De la biomassa...
IMPORTÀNCIA DEL TEMA

Aquest tema es tracta d’un tema molt important per la societat perquè sense les energies no podríem viure la vida que vivim dia a dia.

IMPORTÀNCIA DEL TEMA PER A MI

Per mi és molt important, perquè si no hi hauria energia, a casa no tindria tot el que utilitzo amb els endolls, etc. Llavors no m’imagino una vida sense energia.


FONTS CONSULTADES
Vaig aprofitar un esquema que vaig fer jo manual, de un dels esquemes explicats a la FASE 1.

DIFICULTATS TROBADES

En general no vaig tenir ninguna dificultat per fer aquesta INTRODUCCIÓ.

Júlia.P diu:

Les fonts d'energia són els recursos existents a la naturalesa dels quals la humanitat pot obtenir energia utilitzable en les seves activitats. N’hi ha de dos tipus:

RENOVABLES: Les fonts d'energia renovables són les que, després de ser utilitzades, es poden regenerar de manera natural o artificial. Exemple: energia mareomotriu (marees), energia hidràulica (embassaments), energia eòlica (vent), energia solar (sol).
NO RENOVABLES: Les fonts d'energia no renovables són aquelles que es troben deforma limitada en el planeta i la velocitat de consum és més gran que la del seu regeneració.

L'energia es pot manifestar de diferents maneres: en forma de moviment (cinètica), de posició (potencial), de calor, d’electricitat, de radiacions electromagnètiques, etc. Segons sigui el procés, l'energia es denomina:
- Energia térmica - Energia Elèctrica - Energia Radiant- Energia química - Energía Nuclear
Importància de l’energia
Durant milers d'anys, l'única energia de que disposava l'home era la seva pròpia força muscular, fins que va ser capaç d'inventar enginys, que el van permetre utilitzar la força dels animals que domesticava, o bé aprofitar les forces d'origen natural com la força de l'aigua o del vent.
El descobriment del foc va permetre la utilització de la primera energia externa i va representar un salt qualitatiu molt gran, ja que va permetre desenvolupar totes les tècniques que requerien una font de calor, com per exemple la metal·lúrgia i la ceràmica. Va permetre també la seva expansió a zones més fredes ja que disposava una font d'energia, que durant molts segles es va estimar inesgotable.
L'energia la utilitzem per a cuinar a casa, per fer anar la calefacció, per arrencar el vol dels avions. La societat actual depèn totalment de l'energia, de tal manera que quan ens falta s'origina un trasbals molt important. L'energia no és una font inesgotable i per tant hem de gestionar-la d'una manera racional per tant d'obtenir-hi el màxim profit.

Per elaborar aquest treball he consultat pàgines web com la viquipèdia, Slide Share, xtec.cat, edualter, etc. I he trobat que els més interessants són viquipèdia i xtec.cat.
Durant l’elaboració del treball he trobat les següents dificultats: l’internet no funcionava, i havia de treballar amb poc temps quan es connectava i també havia d’anar ràpid, el procediment i el que s’havia de fer en el treball no ho entenia gaire bé i no sabia cm començar. Les quals he superat entendre el treball com s’ha de dur a terme, perquè l’internet segueix igual.
Cristina diu :


Introducció : Fonts de Energia -> Son recursos materials i fenòmens naturals utilitzats per extreure útil per a les activitats humanes .

Tipus : -Energia hidràulica
-Energia geotèrmica
-Energia solar
-Energia eòlica
-Energies dels mars i oceans

Energies renovables : L'energia renovable es el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia util .

Energies no renovables : Es consideren fonts d’energia no renovables les fonts d’energia que un cop exhaurides no es podran renovar.

Conclusió : Jo crec que l’energia es molt important per tothom , perquè si no hi ha energia no podríem viure .

Dificultats :
En principi no he tingut cap dificultat . José Manuel diu: Cristina t'has equivocat de pàgina!!! ENERGIES 3rA!!!Jèssica diu:
Les fonts d'energia són els recursos existents a la naturalesa dels quals la humanitat pot obtenir energia utilitzable en les seves activitats.

Tipus d'energies:
RENOVABLES: Són les energies que es troben a disposició de les persones.
NO RENOVABLES: Són aquelles energies, que una vegada utilitzades, serà molt difícil, tornar a trobar-ne.

Definicions de les energies:
-Solar: És aquella energia que prové del sol. Es una energia renovable, ja que el sol no s'esgota. Podem agafar l'energia del sol, amb plaques solars.
-Eòlica: És l'energia provinent del vent, es una energia cinètica generada pels efectes del corrent d'aire. Agafem l'energia del vent, amb uns molins que es mouen amb la força que generen. Es una energia renovable.
-Hidràulica: És l'energia provinent de l'aigua. Es una energia renovable. S'usen uns molins que es mouen amb la força generada pel corrent. Es pot transformar en energia elèctrica.
-Mareomotriu: És l'energia aprofitable de les marees. Depen del lloc, es fan servir dos canals que separen l'aigua, i quan la marea puja, obren les comportes que emplenen un dels canals, que després es buidat. I així successivament. Però la marea numés puja amb determinades llunes. Es una energia renovable.
-Geotèrmica: És una energia renovable produïda per l'escalfament de l'interior de la terra. S'obté l'energia per jaciments d'aigua, prop de les zones. Es fa un forat al terra, i l'energia surt en forma de vapor, i la temperatura serà prou alta com per a poder generar energia elèctrica.
-Nuclear: És l'energia generada per alguns isòtops de productes químics. L'energia nuclear es aquella en que el nucli determinat es pot modificar, sigui dividint-lo, o modificant els seus nivells d'energia, etc.. És una energia no renovable. Es sol manifestar com energia cinètica.
-Biomassa: És l'energia provinent dels fòssils=productes naturals. L'energia biomassa es una energia no renovable ja que en la seva producció es fan servir molts productes químics. Es triga més en fabricar l'energia, que en obtenir els productes naturals.

Es un te,a de gran importància social ja que les energies són aquelles que ens aporten l'energia que fem servir dia a dia. Hi ha energies que són necessàries per a poder fer determinades feines.
La gent depen de les energies, ja que han acostumat la seva vida amb calor artificial, llum artificial, etc.. Tota la vida depen de les energies, una persona que treballa amb màquines depen de les energies.Abans les úniques energies utilitzades eren les dels animals, homes.
Per mi es important ja que jo estic acostumada a viure de l'energia. També perquè moltes de les coses que faig servia al meu dia a dia son casi totes amb energia.
També hi han els problemes de subministrament elèctric, que son els que a vegades quan ens quedem sense energia en puguin donar una mica. Espanya es una país lligat a un gran consum d'energia, ja que som persones la necessitem.

Per elaborar aquest treball he consultat Vikipèdia, tecnun i newton.cnice.mec

Les dificultats que he trobat en aquest treball ha sigut poder trobar una pàgina on em dongués la informació necessària per a poder fer això, però buscant i buscant he pogut sortir-me.Júlia ametller diu:
Les Energies, són recursos materials i fenòmens naturals utilitzats per extreure energia útil per a les activitats humanes. Des de molt antic s'han anat descobrint i utilitzant fonts d'energia molt diverses, que han anat variant en funció del desenvolupament tecnològic al què s'ha arribat en cada època històrica.
Es poden dividir en dos tipus d'energies:

No renovables, Es consideren fonts d’energia no renovables les fonts d’energia que un cop

exhaurides no es podran renovar. Les més utilitzades són aquestes:

 • CENTRALS TÈRMIQUES
 • CENTRALS NUCLEARS
 • ENERGIA QUÍMICA
Les energies renovables són l’aposta estratègica de futur, per que són netes; es restitueixen gratuïtament i, poden ser part de la solució al problema energètic a llarg termini; i representen el recurs energètic autòcton més important de Catalunya
Són aquestes:

hector fernadnez diu:
Les fonts d'energia són recursos materials i fenòmens naturals utilitzats per extreure energia útil per a les activitats humanes. Des de molt antic s'han anat descobrint i utilitzant fonts d'energia molt diverses, que han anat variant en funció del desenvolupament tecnològic al què s'ha arribat en cada època històrica.

Des de la prehistòria que la humanitat va descobrir el foc per escalfar-se, cuinar els aliments i defensar-se principalment. Fins a l'actualitat que cada cop més estem utilitzant fonts d'energia renovables, com el vent i el sol per obtenir electricitat, tant important a la nostra vida diària.

Des de la Revolució Industrial i fins els nostres dies, les fonts d'energia més utilitzades han sigut els combustibles fòssills, principalment el carbó i el petroli. El carbó s'ha fet servir durant molts anys per accionar les màquines de vapor i les locomotores, i encara avui proveeix moltes centrals termoelèctriques. El petroli entre diversos usos, l'utilitzem per a fabricar plàstics i com a combustible pels vehicles (benzina,gasoil...). L'ús d'aquest combustibles en la producció i consum d'energia provoca un dels més importants impactes ambientals, l'increment de l'efecte hivernacle.

JOSÉ MANUEL DIU: Heu de citar les fonts d'on agafeu la informació. I per fer la introducció heu de seguir les instruccions!!!